Microsoft: Ya..Windows Blue akan Dinamakan Windows 8.1!

Microsoft: Ya..Windows Blue akan Dinamakan Windows 8.1!

Walaupun menurut WinPoin nama “Windows Blue” lebih keren dari “Windows 8.1”, tetapi Microsoft berpendapat lain. Melalui Tami Reller, Chief Marketing Officer dan Chief Financial Officer, Microsoft mengkonfirmasi akan menamakan Windows Blue sebagai Windows 8.1. Ini adalah sebuah fakta dan kepastian final, bukan rumor lagi.

Sejatinya memang Blue hanyalah sebuah codename dari Windows 8.1. Jadi, mulai sekarang..mari kita panggil Windows Blue dengan sebutan Windows 8.1! Yay..!!

via Windows Blog

Febian

Productivity addict. Geek by nature. Platform Agnostic.

Post navigation